Ultimate Frisbee Israel

Ultimate in Israel

Frisbee in Israel

Ultimate in Tel Aviv

Ultimate in Jerusalem

כל הזכויות שמורות ©2003-2019

 ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי

עמותה רשומה מספר 580411676

  • facebook-square
  • Twitter Square

אנא מלאו טופס זה במידה וברצונכם להבחר לתפקיד חבר הועד המנהל לשנים 2016-2018

טופס הגשת מועמדות לתפקיד חבר הועד המנהל