Ultimate Frisbee Israel

Ultimate in Israel

Frisbee in Israel

Ultimate in Tel Aviv

Ultimate in Jerusalem

כל הזכויות שמורות ©2003-2019

 ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי

עמותה רשומה מספר 580411676

  • facebook-square
  • Twitter Square

מידע על חברות באסיפה הכללית של ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי

הצטרפות לאסיפה הכללית של העמותה

האספה הכללית היא אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק. האספה הכללית מונה את כל חברי העמותה שהתקבלו אליה בהתאם לתקנון. חברי העמותה זכאים להצביע במסגרת האספה הכללית על כל נושא העולה לדיון. החלטות האספה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה. 

 

האסיפה מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בפעילות העמותה, לאשר דו"חות ואף לבחור את חברי הועד המנהל אחת לשנתיים.

 

מפגש האסיפה הקרוב יתקיים ביום רביעי, ה-2/1/2019, בשעה 19:30 ברחוב גולדה מאיר 10 רעננה (משפחת בן ציון)

על סדר היום:

  • עדכון קצר בדבר פעילות העמותה בשנה האחרונה

  • קיום בחירות לוועד חדש אשר יפעל עד שנת 2021 (שנתיים קלנדריות).

  • קיום בחירות לוועדת הביקורת אשר תפעל עד שנת 2021 (שנתיים קלנדריות).

 

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מועד העמותה רשאים להגיש מועמדותם עד לתאריך ה-29/12/18 באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מוועדת הביקורת  רשאים להגיש מועמדותם עד לתאריך ה-29/12/18 באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

בבחירות ייבחר וועד אשר מונה 6 חברים (2 מקומות שמורים עבור נשים), יו"ר ועד אשר ייבחר מתוך החברים הנבחרים.
הבחירות הינן בחירות חשאיות ואישיות. כל חבר אסיפה יקבל דף נייר ובו הוא יציין את שמות 6 המועמדים להם ברצונו להצביע. 6 המועמדים שיזכו לכמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו לכהונת הועד לשנתיים הקרובות.

 

כדי להיות חלק מהאסיפה הכללית של ההתאחדות, יש לחדש את החברות אחת לשנה. לצורך זה צריך למלא את הטופס הנ"ל  ולשלם דמי חבר לאסיפה הכללית על סך 20 ש"ח (לינק לתשלום)

חבר חדש אשר יצטרף לאסיפה הכללית יקבל מייל המאשר את הצטרפותו ואת סדר היום לאסיפה.

במידה ואתם מתכוונים להגיע לאסיפה - אנא מלאו את הפרטים בטופס הרישום

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות במייל ceo@ifda.org.il