Ultimate Frisbee Israel

Ultimate in Israel

Frisbee in Israel

Ultimate in Tel Aviv

Ultimate in Jerusalem

כל הזכויות שמורות ©2003-2019

 ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי

עמותה רשומה מספר 580411676

  • facebook-square
  • Twitter Square

טפסים

טופס הצהרת בריאות 

יש להוריד ולמלא טופס. לאחר מכן לשלוח או להביא להתאחדות. ללא טופס זה לא תינתן האפשרות להשתתף בטורנירים.

הצהרה ואישור על בדיקה רפואית

בלינק זה ניתן למצוא את טופס ההצהרה ואישור על בדיקה רפואית שעל כל שחקן ליגה ונבחרות למלא ולחתום

תקנון העמותה

בלינק זה ניתן למצוא את תקנון העמותה המעודכן נכון ליום זה

תקנון ליגת ההתאחדות 

בלינק זה ניתן למצוא את תקנון העמותה המעודכן נכון ליום זה

חוקי האולטימייט של הארגון העולמי - WFDF - גירסת 2017

אלו החוקים איתם משחקים באיזורנו ובכל הטורנירים השונים ברחבי העולם פרט לצפון אמריקה

תחנות לרפואת ספורט

בלינק זה ניתן למצוא קישור לכל מכוני הספורט בארץ על מנת לבצע בדיקה רפואית