top of page

אודות ההתאחדות

מי אנחנו

ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי (ע״ר) הינה הגוף הרשמי האחראי לפיתוח וקידום ענפי הפריסבי בישראל.

בדומה לכל ההתאחדויות בענפי הספורט השונים, התאחדות הפריסבי הינה עמותה ללא מטרות רווח, ומוכרת על ידי מנהל התרבות והספורט, על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו) ועל ידי הארגון העולמי WFDF - World Flying Disc Federation.

מטרות העמותה הינן:

  1. פיתוח וקידום ענפי הפריסבי בישראל להוציא את ענף "הדיסק גולף".

  2. פיתוח ענפי הפריסבי כספורט מקצועי תחרותי.

  3. מיצוב ענפי הפריסבי כפעילות ספורטיבית עממית מהנה, המתאימה לכל אחד ואחת, בכל מקום ובכל ימות השנה. 

  4. קביעת ויישום חוקות, תקנות, נהלים וסדרים בענף בתאום עם חוקות ותקנות הגופים הבינלאומיים של הענף.

  5. להוות מרכז ידע ארצי לענפי הפריסבי על ענפיו השונים.

  6. ארגון וקיום מפעלי ספורט ותחרויות בין-ארציות ובינלאומיות בענפים.

  7. ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף.

  8. קיום ופיקוח על תחום הכשרות מדריכים לענפי הפריסבי.

על מנת להשיג את מטרותינו, אנו מקיימים במהלך השנה פעילויות רבות, הן למתחילים והן לשחקנים מנוסים. השאיפה שלנו הינה להגדיל את המודעות לענפי הפריסבי ואת כמות השחקנים והשחקניות בארץ, זאת לצד חיזוק השחקנים הקיימים ושאפיה להישגיות ומצויינות הן בארץ והן במפעל העולמי.

 

ההתאחדות מפעילה במהלך השנה את ליגות הבוגרים והנוער, בהתאם לנהלי ודרישות מנהל התרבות והספורט, ומקיימת קורסי הכשרות מדריכים על מנת להעניק ידע ולהגדיל את מערך המדריכים בענפי הפריסבי. בנוסף מפעילה ההתאחדות תכניות אימונים שנתיות לנבחרות השונות בגילאי נערים/ות (מתחת לגיל 17), עתודה (מתחת לגיל 20), ובוגרים/ות.

בדומה לכל התאחדות ספורט, בעמותה קיימים מספר גופים חשובים ובינהם האסיפה הכללית, ועדת ביקורת והועד המנהל אשר מהווה הגוף הנבחר לניהול והתווית האסטרטגיה הארגונית לטובת השגת מטרותינו.

בעמותה צוות ניהולי קטן יחסית אשר מנהל את פעילויות העמותה ביום-יום ומוודא עמידה ביעדים והוצאה לפועל של תכניות הועד והעמותה. לפרטים, לחצו כאן.

bottom of page