top of page

טפסים

יש להוריד ולמלא טופס. לאחר מכן לשלוח או להביא להתאחדות. ללא טופס זה לא תינתן האפשרות להשתתף בטורנירים.

בלינק זה ניתן למצוא את טופס ההצהרה ואישור על בדיקה רפואית שעל כל שחקן ליגה ונבחרות למלא ולחתום.

בלינק זה ניתן למצוא את תקנון העמותה המעודכן נכון ליום זה.

בלינק זה ניתן למצוא את תקנון ליגת ההתאחדות המעודכן נכון ליום זה

אלו החוקים איתם משחקים באיזורנו ובכל הטורנירים השונים ברחבי העולם פרט לצפון אמריקה

בלינק זה ניתן למצוא קישור לכל מכוני הספורט בארץ על מנת לבצע בדיקה רפואית

bottom of page