top of page

ענפי הצלחת

מה אפשר לעשות עם צלחת?

משחקי הצלחת השונים הומצאו זמן קצר לאחר המצאת הצלחת המעופפת(פריסבי) עצמה.
ממש כפי שנוצרו משחקי כדור שונים ומגוונים - בעלי כדורים שונים, דינאמיקות שונות(משחקים קבוצתיים ויחדניים), ואופיים שונים במהותם - כך גם נוצרו ענפי צלחת שונים - בעלי צלחות שונות, דינאמיקות שונות וכמובן - אופיים שונים. 

מבין כל ענפי הצלחת, ההתאחדות הישראלית מאגדת תחתה את ענפי האולטימייט, הפריסטייל והדי-די-סי בישראל*.

איפה אפשר ללמוד עוד?

בעמודים היעודיים תחת עמוד זה תוכלו למצוא פירוט נוסף על כל ענף. 

בעמוד "מקומות משחק" תוכלו למצוא פירוט על המקומות בהם אפשר להתנסות בענפים השונים.

bottom of page