top of page
נשים 2023-2 פתיחת הרשמה.png

מידע כללי

 • תאריך: 2.6.23

 • שעות: 08:00-12:00

 • מיקום: מגרש הכדורגל והבייסול ע"ש עזרא ברעננה (רחוב הסייפן 13)

 • גודל מגרש: 30*100 / 30*70 (תלוי בהרכב הקבוצות*)

 • כמות הקבוצות: 3-4

 • כמות המשחקים לכל קבוצה: 2-3

 • כמות שחקניות מינימאלית לרישום קבוצה: 10 

 • גיל מינימאלי להרשמה לנוער: 14

דמי רישום

 • דמי השתתפות לשחקנית: 50 ש"ח.  

 

פורמט 

 • כל הקבוצות ישחקו זו מול זו.

 • המשחקים ימשכו 45 דק עם מחצית של 5 דק' לאחר 20 דק' משחק.

 • בין המשחקים תהיה הפסקה של 30 דק'

 • בכל משחק תוכל כל קבוצה לקחת פסק זמן אחד באורך של עד דקה וחצי.    

 • הרכב הקבוצות יהיה 7*7. אנא השתדלו לתת לשחקניות מנוחה בין נקודה לנקודה ואם ניתן לבצע החלפות ככל האפשר. במידה וכמות השחקניות הרשומות בכל קבוצה תהיה נמוכה יישקל מעבר להרכב של 5*5.

 • סיום המשחקים יוכרז אחרי 45 דק או כשאחת הקבוצות תגיע ל-15 נק'. לאחר קריאת הסיום יסיימו הקבוצות את הנקודה והניקוד בסיומה יהיה תוצאת המשחק. במידה ובתום הזמן התוצאה היא תיקו בין הקבוצות, יימשך המשחק עד שאחת הקבוצה תעשה את נקודת שובר השוויון.

 • הדירוג בסיום הטורניר יקבע על בסיס ניקוד שיינתן עבור ניצחונות אותם צברו הקבוצות.

 • במקרה ומאזן הניצחונות של שתי קבוצות או יותר יהיה זהה, לשם ביצוע הדירוג, תהיה השוואת מאזן הנקודות בין הקבוצות עם מאזן הניצחונות השווה במשחקים שבינן לבין עצמן. במקרה של שוויון גם במאזן זה תהיה השוואת מאזן הנקודות בכל המשחקים ששוחקו.

 • לו"ז משחקים יפורסם לאחר סיום רישום הקבוצות.

מה נדרש מכל קבוצה?​

מה נדרש מכל שחקנית?

חוקים הגדרות ונהלים

שימו לב שהפרטים שמפורטים להלן חשובים במיוחד ועלולים להשפיע על קבוצתכם.

 1. קוד לבוש: כל קבוצה המשתתפת בטורניר נדרשת לעלות למגרש עם לכל הפחות חולצות זהות באותו הצבע. במידה והקבוצה תרצה, ניתן יהיה לשחק עם גופיות סימון בצבע אחיד שיסופקו ע"י המארגנים.

 2. חוקי הטורניר: הטורניר ישוחק לפי חוקי WFDF גרסת 2014-24 

 3. פריטים אסורים למשחק: שחקנית הנכנסת למגרש לא תלבש - שעון, תכשיטי יד מסוכנים, עגילים שאינם צמודים לאוזן או חבישת גבס.

השחקניות המשתתפות בטורניר יוכלו לרכוש ביום האירוע דיסק בעלות מופחתת של 50 ש"ח (במקום 70 ש"ח)

עידכונים והודעות

 • עידכונים והודעות לגבי הטורניר ימסרו למנהלי הקבוצות הרשומים בטופס רישום הקבוצה לטורניר.

 • תמונות מהאירוע יפורסמו בפייסבוק באינסטגרם של ההתאחדות.

במידה וישנם דברים שאינם ברורים לכן, או שלקבוצתכן ישנן בקשות מיוחדות, נשמח לקבל את פנייתכן באמצעות המייל 
info@ifda.org.il

ayelet.jpg
אתנה.png
דיסק.png
bottom of page