האסיפה הכללית

הצטרפות לאסיפה הכללית

האספה הכללית היא אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק. האספה הכללית מונה את כל חברי העמותה שהתקבלו אליה בהתאם לתקנון. חברי העמותה זכאים להצביע במסגרת האספה הכללית על כל נושא העולה לדיון. החלטות האספה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה. 

 

האסיפה מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בפעילות העמותה, לאשר דו"חות ואף לבחור את חברי הועד המנהל אחת לשנתיים.

עקב הקורונה, מפגש האסיפה הקרוב יתקיים בזום ביום שני ה-4.1.2021  בשעה 20:00. זימון לפגישה יישלח במבעוד מועד לחברי האסיפה.

על סדר היום:

  • עדכון קצר בדבר פעילות העמותה בשנה האחרונה (שמת קורונה).

  • קיום בחירות לוועד חדש אשר יפעל עד שנת 2023 (שנתיים קלנדריות).

  • קיום בחירות לוועדת הביקורת אשר תפעל עד שנת 2023 (שנתיים קלנדריות).

 

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מועד העמותה רשאים להגיש מועמדותם עד לתאריך ה-באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

חברי האסיפה הכללית אשר מעוניינים להיות חלק מוועדת הביקורת  רשאים להגיש מועמדותם עד לתאריך ה-באמצעות מילוי הטופס הנ"ל

בבחירות ייבחר וועד אשר מונה 6 חברים (2 מקומות שמורים עבור נשים), ויו"ר וועד אשר ייבחר מתוך החברים הנבחרים.
הבחירות הינן בחירות חשאיות ואישיות. כל חבר אסיפה יקבל קישור לטופס בו יהיו רשומים שמות כל האנשים שהגישו מועמדות ומתוכם ייבחר 6 המועמדים להם ברצונו להצביע. 6 המועמדים שיזכו בכמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו לכהונת הוועד לשנתיים הקרובות. בטופס שיישלח יוצגו גם המועמדים לוועדת הביקורת. 2 המועמדים שיזכו בכמות הקולות הגבוהה ביותר יבחרו לתפקיד ראש וועדת הביקורת וחבר הוועדה. 

 

כדי להיות חלק מהאסיפה הכללית של ההתאחדות, יש לחדש את החברות אחת לשנה. לצורך זה צריך למלא את הטופס הנ"ל ולשלם דמי חבר לאסיפה הכללית על סך 25 ש"ח (לינק לתשלום). 

חבר חדש אשר יצטרף לאסיפה הכללית יקבל מייל המאשר את הצטרפותו ואת סדר היום לאסיפה

ניתן לחדש את החברות לאסיפה ו/או להגיש מועמדות לתפקיד חבר וועד/חבר ועדת ביקורת עד ל- 31.12 בחצות. 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות במייל ceo@ifda.org.il