top of page

כותרת 1

כותרת 2

כותרת 3

פסקה 1 זו פסקה קטנה יותר אך בעלת חשיבות רבה, לרוב ממורכזת באמצע ובעלת מעט מלל ולכן הפונט קצת גדול יותר. 

פסקה 2 היא הפסקה הרגילה שלנו. יותר מלל = פונט גדול יותר, צבע יותר קריא ופחות בולט. 

פסקה 3 היא פסקה עדינה יותר אבל חייבת צבע כהה בשביל להיות קריאה. 

כותרת 4

כותרת 5
כותרת 6
bottom of page